Unikon web

UNIKON-WEB vs. Champ+
Een vrije keuze hebben is iets wat iedereen graag wilt en is zeer zeker belangrijk in de duivensport waar iedereen zijn eigen idee heeft hoe hij/zij zijn hobby/sport wilt beoefenen.
Met die gedachte kunnen wij volledig aan deze voorwaarden voldoen met een Champ+ systeem en UNIKON-WEB.
Wat is een Champ+ systeem:
Dat is de vervanging van het oude profi/medium systeem waar we sinds 1997 duiven mee constateren.
We zijn trots op het feit dat dit systeem 23 jaar tot volle tevredenheid bij veel liefhebbers heeft gefunctioneerd en dat bij velen nog steeds doet!
Maar aan alles komt een keer een eind. Op een gegeven moment is alles aan vervanging toe…….ook aan elektronica van meer dan 20 jaar oud.
 
Natuurlijk kan er meer met een Champ+ dan met een profi of medium.
o.a. – bluetooth – USB aansluiting – groter toetsenbord – nog kleinere opslagmodule. etc.etc.
Vindt u dat allemaal niet nodig?....niets aan de hand…….
Uw nieuwe Champ+ systeem aansluiten aan uw bestaande aankomstantennen en alles blijft zoals het was.
 
MAAR wilt U meer, dan zijn allerlei opties mogelijk met behulp van UNIKON-WEB.
Automatisch melden naar alle belanghebbende partijen zoals NPO – Compuclub live – Pigeoncloud etc. etc.
Automatisch (thuis) afslaan (in voorbereiding voor 2021).
Gegevens ontvangen via een App op uw smartphone (IOS en Android).
Bij een gewijzigde lossingsplaats de actuele vluchtnaam/code met coordinaten automatisch ontvangen.
aankomstgegevens ontvangen op Uw PC/Tablet.
aankomstgegevens uitprinten en/of opslaan op uw PC.
Zien hoe laat andere liefhebbers hun duiven constateren.
EN VOORBEREID ZIJN OP DE TOEKOMST!
Want met een Champ+ en UNIKON-WEB hebt U de basis in huis voor datgeen wat er in de toekomst gaat gebeuren als het gaat om automatisering in de vereniging en automatisering op nationaal niveau tw. realttime constateren oftewel “cloudclocking”
 
Het voorafgaande is belangrijk voor als een vereniging besluit om verdere stappen te doen in de toekomst en, eventueel, hun leden hierin bij willen staan.
Hiervoor hebben wij een stappenplan wat iedereen de mogelijkheid biedt om dat te doen wat hij/zij graag wilt en niet wilt tav. electronisch constateren.
Zeker voor een vereniging kan dat belangrijk zijn want die kan toch verder stappen ondernemen betreft automatisering en zijn leden vrij laten in een keuze tav. in hoeverre zij hier aan deel willen nemen.
(lees de flyer UNIKON-stappenplan op onze site www.unikon.nl Rubriek handleidingen/software)
 
Wat je de laatste tijd ook hoort is: zonder systeem duiven constateren en zonder systeem naar de vereniging hoeven te gaan……alles werkt via internet!.
Dat is voor UNIKON geen probleem ….kunnen we doen met het Champ+ systeem.
Door een (gratis) softwareupdate wordt uw Champ+ ook een Champ-cloud systeem!
WANT:
1- Uw Champ+ systeem fungeert als backupsysteem voor het geval het internet is uitgevallen tijdens het realtime constateren.
2- U kunt voor iedere wedvlucht de keuze maken ; wil ik realtime constateren of traditioneel.
Uw Champ+ systeem kan namelijk beide!
 
Maar de volgende vragen kunnen daarbij gesteld worden:
Kunnen/willen alle liefhebbers hun aankomsten volgen op een internet/PC en/of smartphone?
Kunnen/willen alle liefhebbers afhankelijk worden van een te gebruiken internet/PC/laptop/tablet?
Is er overal een stabiele internetverbinding….geen internet is geen werking van het totale “cloudsysteem”.
Een praktische vraag: is om dit allemaal te voorkomen een probleem om een opslagmodule van 7,5x6,5x3cm mee te nemen naar de vereniging? En later de stap te doen die voor veel liefhebbers op dit moment nog niet wenselijk is.
 
Laten we het simpel houden.
Afstappen van iets wat zich al jaren bewezen heeft en kiezen voor iets waar nog teveel onbeantwoorde vragen op zijn is niet iets waar veel verenigingen en liefhebbers interesse in hebben.
 
Iedereen moet een keuze maken:
Doen we mee aan revolutie?  Neen, liever niet:  wij volgen liever de zienswijze van het huidige NPO-bestuur:
geen revolutie maar evolutie!
De enige juiste manier zodat IEDEREEN “mee kan blijven doen”
 
Daarom:
UNIKON-Champ+/UNIKON-WEB: doet wat er nu gedaan moet worden en is voorbereid op al datgene wat de toekomst ons gaat brengen!
 
Het is de bedoeling dat we weer uitlegavonden gaan geven bij U in de vereniging.
U begrijpt dat dit door de huidige omstandigheden niet mogelijk is.
Zodra dit weer mogelijk/toegestaan is zullen wij U hiervan op de hoogte brengen en kunnen er afspraken worden gemaakt.
 
KORT EN BONDIG:
Wat kunnen we voor jullie betekenen?
Een manier om samen te werken aan de toekomst.
Zonder verlies van leden en waar iedereen mee “verder kan”
Iedereen, vereniging en liefhebber, heeft de keuze wanneer hij/zij de overstap wilt maken naar een duivensport van de toekomst!
 
Zijn er vragen?
Voor prijzen: kijk op www.unikon.nl  rubriek webshop
Voor meer informatie:
Nico de Heus Tel. 0646453905 of mail naar unikon@upcmail.nl
 
 
 
© Copyright 2022 Unikon
Teksten/handleidingen etc. van deze website mogen zonder toestemming niet worden gepubliceerd en/of gedupliceerd