UNIKON-WEB

UNIKON-WEB
Via de webshop is het mogelijk om een nieuw account aan te vragen voor UNIKON-web 2023 of voor het verlengen van UNIKONweb voor het kalenderjaar 2023.
LET OP: de prijs € 49,90 is per kalenderjaar ongeacht de datum dat U dit abonnement afsluit.
Voor de uitleg en handleiding ga naar software/handleidingen .....unikonweb op deze site
Standaard bij UNIKON-web is inbegrepen: automatisch melden cq versturen van de aankomsten naar de gewenste "adressen" oa. compuclub-live en pigeoncloud - ontvangen aankomsten via app op uw en andere smartphone(s) - gebruik van web.unikon.eu ( uw persoonlijk stukje website voor o.a uitprinten - opslaan van gegevens - zien van aankomsten bij andere liefhebbers etc.etc.)
© Copyright 2023 Unikon
Teksten/handleidingen etc. van deze website mogen zonder toestemming niet worden gepubliceerd en/of gedupliceerd